Bouwkundige berekeningen

Er kunnen diverse rapporten nodig zijn voor de gemeente, aannemer en voor u als opdrachtgever. Denk hierbij aan constructieberekeningen, daglicht-ventilatie-epc berekeningen, verkennend bodemonderzoek, geluid, technische werkomschrijving etc. Door middel van een perfecte samenwerking met diverse buro’s kunnen wij hiervoor zorgdragen. Buro van Blijderveen maakt diverse berekeningen: - Ventilatieberekening - Daglichtberekening - Epc-berekening - Constructieberekening


Rijnstraat 7
4031 KJ INGEN
Tel.nr.; 0344 - 60 66 86 / 06 - 51 72 48 27
Mail: info@burovanblijderveen.nl