Bouwkundige keuringen

Buro van Blijderveen is gespecialiceerd in onderstaade diensten, prijzen zijn op aanvraag.

  • Bouwkundige keuring                                   
  • NHG Keuring                                                                                
  • Bouwkundige keuring met NHG rapport 
  • Bouwkundige keuring zonder kostenvermelding   
  • Opleveringskeuring
  • Bouwkundige vooropname   
  • Bouwkundige expertisekeuring

 


Rijnstraat 7
4031 KJ INGEN
Tel.nr.; 0344 - 60 66 86 / 06 - 51 72 48 27
Mail: info@burovanblijderveen.nl