Bouwkundig tekenwerk

Op het moment dat de Welstandscommissie akkoord is met het ontwerp, wordt begonnen met het uittekenen van de bestek- en werktekeningen. De bestektekeningen zijn nodig voor het indienen van een definitieve bouwaanvraag. In een bestektekening wordt het ontwerp verder uitgewerkt in detail en komt technische informatie over funderingen, riolering, kapconstructie het gebruik van de materialen naar voren. Deze tekeningen worden ook door aannemers en onderaannemers gebruikt om de kosten van uw woning in te schatten en een offerte op te stellen. Daarnaast worden de bestektekeningen gebruikt voor de daadwerkelijke uitvoering van uw woning.

In de werk- / detailtekening wordt de bestektekening verder uitgewerkt en wordt er nog meer aandacht besteed aan de detaillering van de afwerkingen/maatvoering/interieur. Bij elk detail komt het ontwerptraject weer terug.

Diverse bouwkundige tekenwerkzaamheden.

  • Bestektekeningen: uitgebreide tekening ten behoeve van prijsvorming met de uitvoerende partij
  • Werk- / detailtekeningen: exacte en gedetailleerde tekeningen ten behoeve van de uitvoering
  • Digitaliseren: inmeten van het bestaande gebouw/woning en de gegevens verwerken in een nieuwe tekening.

Rijnstraat 7
4031 KJ INGEN
Tel.nr.; 0344 - 60 66 86 / 06 - 51 72 48 27
Mail: info@burovanblijderveen.nl