Bouwvergunning aanvragen

Vergunningen aanvragen (Wabo):

 

De Wabo integreert een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen (verder te noemen toestemmingen) tot één omgevingsvergunning. De dienstverlening aan burger en bedrijf zou moeten verbeteren als gevolg van de introductie van één omgevingsvergunning voor de betreffende toestemmingsstelsels.

De Wabo biedt vele nieuwe mogelijkheden omtrent (vergunningsvrij) bouwen tevens zijn hiermee de procedures bij de overheid ingekort. Buro van Blijderveen is gespecialiseerd in de Wabo, Zo kan het bijvoorbeeld interessant zijn om bepaalde onderdelen van een nieuw- of verbouw niet aan te vragen daar deze vergunningsvrij zijn. Dit kan enorm schelen in de gemeentelijke legeskosten die bepaald worden aan de hand van de bouwkosten van het vergunningplichtige deel van de bouw, dit is direct winst voor de opdrachtgever.


Rijnstraat 7
4031 KJ INGEN
Tel.nr.; 0344 - 60 66 86 / 06 - 51 72 48 27
Mail: info@burovanblijderveen.nl